Kritické a život ohrožující stavy u dětí, rozpoznání a postupy první pomoci

Nabízíme realizaci přednášky.

Časový rozvrh: 4 vyučovací hodiny

Cena: 2500Kč + cestovní náhrady (mimo Brno)

Lektor: Bc. Blanka Roháčková

Přednáška je zaměřená na ZÁCHRANU LIDSKÉHO ŽIVOTA MALÝCH DĚTÍ. Naučíme Vás jak správně postupovat před přivoláním a příjezdem záchranné služby.

Dozvíte se, jak na…

  • rozpoznání poruchy základních životních funkcí( vědomí a dýchání)
  • obnovení a zajištění průchodnosti dýchacích cest
  • umělé dýchání bez pomůcek
  • nepřímou srdeční masáž
  • syndrom náhlého úmrtí kojence, febrilní křeče

Proběhne ukázka základních resuscitačních postupů specifických pro kojence a batolata.

Součástí přednášky bude i téma PREVENCE ÚRAZŮ V DOMÁCNOSTI a specifické postupy poskytování první pomoci při

  • popálení a opaření dětí
  • otravě léky, chemikáliemi a rostlinami
  • úrazu elektrickým proudem
První pomoc