Úvod

Vítáme Vás na stránkách Studia Bianca z.s.
V dnešní bouřlivé době nás na úvod nenapadlo nic lepšího než slogan
Letos nebude Srí Lanka, přijďte do Studia Bianca 🙂

Budeme rádi, když si vyberete z našich kurzů:


Bc. Blanka Roháčková

Lektor dalšího vzdělávání. Více o mé kvalifikaci a praxi zde…

Studio BIANCA, z.s. Vranovská 19, 61400 BRNO
e-mail: info@StudioBianca.cz
mobil: 608777459
Číslo účtu pro platby: 2901079165 / 2010


Prohlášení o ochraně osobních dat

Na ochranu osobních dat klademe u nás velký důraz.

Shromažďování, ukládání, zpracování a využití dat podléhá zákonným stanovením zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S osobními daty nakládáme plně v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR“

Elektronická komunikace má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu, pokud se výslovně obě smluvní strany nedohodnou jinak.

Webové stránky využívají technologie „https“ zabezpečeného spojení mezi klientem (Vašim webovým prohlížečem) a serverem. Veškerá komunikace je odolná před krádeží informací a podvržením dat. K zabezpečení komunikace používáme důvěryhodný bezpečnostní certifikát.

Agentura & Studio BIANCA – Vranovská 19, 61400 BRNO

Právní forma: Spolek, IČ : 05407397, DIČ: CZ05407397

ID datové schránky: se3bhy3

Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 22042

Účel :

1. Pořádání vzdělávacích akcí, přednášek a seminářů
2. Organizování kurzů pro veřejnost
3. Poradenská a konzultační činnost v oblasti sportovních a pohybových aktivit
4. Aktivní podporou sportovních a pohybových aktivit dětí, mládeže, dospělých a seniorů
5. Organizace akcí propagující aktivity a činnost spolku
6. Spolupráce s jinými organizacemi při naplňování hlavní činnosti Spolku
7. Podpora organizací se stejným nebo podobným cílem, jako je poslání Spolku
8. Vytváření společenské, ekonomické a materiálně technické základny pro naplňování poslání Spolku.

Agentura & Studio BIANCA – Vranovská 19, 61400 BRNO