Sportovní hrátky

kurz: Komplexní průpravné cvičení na rozvoj motoriky pro děti od 4 let v Brně.

10 LEKCÍ – OD 24.9 DO 3.12. 2020

UKONČENO MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Tématicky zaměřené hodiny intenzivního cvičení dětí s důrazem na rozvoj obratnosti, koordinace a gymnastická cvičení, pod vedením kvalifikovaných lektorů a trenérů.

Děti si vytvářejí kladný vztah k pohybovým aktivitám, zakládají správné a kvalitní pohybové stereotypy a připravují se tak k přechodu do sportovních oddílů různých sportů.

Součástí lekcí jsou dechová cvičení, cviky pro zdravá záda a nácvik ochranných pozic při pádu.

Cvičíme v prostorách vybavených speciálním motivačním nářadím a náčiním pro malé děti, včetně balančních pomůcek určených k posílení svalů tělesného centra, a prevenci poruch postavení těla.

Kurz probíhá v malých skupinách, v soukromých, uzavřených prostorách se zamezením vstupu veřejnosti, z důvodu ochrany dětí před možným,přenosem COVID -19

Cvičení probíhá formou pohybové hry, pohybové průpravy a pohybové výchovy. Je prokázáno, že obratné děti mívají méně závažných úrazů a fyzická zdatnost zvyšuje imunitu dětského organismu.

Cvičební program je koncipován s důrazem na to, aby ho mohly absolvovat všechny děti bez rozdílu věku, výkonnosti a talentu.