ROZVRH KURZŮ a CENÍK SLUŽEB – výuka probíhá celoročně

Číslo účtu pro platby: 2901079165 / 2010

OSOBNÍ PERMANENTKU můžete čerpat i NEPRAVIDELNĚ. Neúčast na lekcích pokud je řádně omluvena se NENAHRAZUJE, do kurzu chodí pouze ZDRAVÉ děti! Z organizačních důvodů je platnost permanentky omezena na 4 měsíce od data vystavení.


Ceny podzim 2020

Skupinová výuka

Bobath koncept – kontinuální skupinové kurzy
Fit-Ball – kontinuální skupinový kurz
– Logopedie – celý kurz Logohrátky
– Tanečky – celý kurz
Sportovní hrátky – celý kurz

  • Celý kurz nebo permanentka na 10 lekcí cena 1300 Kč

Logopedie – kurz Primární logopedická prevence, rodič + dítě
6 lekcí

  • Cena za kurz 1300 Kč

Klub tanečního sportu děti

  • 1 x týdně 90min cena 1600 Kč / pololetí
  • 2 x týdně 90min cena 2000 Kč / pololetí

Individuální lekce

  • Bobath koncept – cena vstupní konzultace 350 Kč / délka 45 minut
  • Lekce s tanečním profesionálem 500 Kč taneční pár / délka 60 minut

Rozvrh kurzů podzim 2020 / jaro 2021

Bobath concept – kontinuální kurz (lekce 45 min.)

DenČíslo | Čas | Název kurzu
ÚTERÝU1 | od  09:15 hod – 10:00 nechodící děti
U2 | od  10:15 hod – 11:00 chodící děti
U3 | od  11:15 hod – 12:00 nechodící děti
ČTVRTEKČ1 | od  09:15 hod – 10:00 chodící děti
Č2 | od  10:15 hod – 11:00 nechodící děti
Č3 | od  11:15 hod – 12:00 nechodící děti

Fit-Ball – začíná se 8.9.2020

ÚTERÝ18.30 – 19:30 (lekce 60 min.)

Tanečky – přípravný kurz od 22.9 do 3.12. 2020

ÚTERÝ15:30 – 16:30 hod (lekce 60 min.)

Sportovní hrátky – komplexní průpravné cvičení na rozvoj motoriky pro děti od 4 let v Brně, kurz od 24.9 do 3.12. 2020

ČTVRTEK15:30 – 16:30 hod (lekce 60 min.)

Taneční sport – začíná se 7.9.2020

PONDĚLÍ17:00 – 18:30 hod (trénink 90 min.)
ÚTERÝ17.00 – 18.30 hod (trénink 90 min.)

Logopedie – začíná se 5.10.2020 (lekce 45 min.)

DenČíslo | Čas | Název kurzu
PONDĚLÍL1 | od  15:00 hod – 15:45 Logopedie, rodič + dítě
L2 | od  16:00 hod – 16:45 Logohrátky – děti

Číslo účtu pro platby: 2901079165 / 2010