Lektor dalšího vzdělávání a ředitel studia

Bc. Blanka Roháčková
Bc. Blanka Roháčková

Vranovská 19, 61400 BRNO

e-mail: info@StudioBianca.cz

mobil: 608777459

Pár slov o mně. Jsem vysokoškolsky vzdělaná dětská sestra (bakalář ošetřovatelství), s šestnáctiletou praxí na oddělení Dětské kardiologie a Jednotky intenzivní a intermediální péče o novorozence ve FP Brno. Další praxe na neurologické ambulanci rizikové poradny pro nedonošené novorozence. Od roku 2011 jsem ředitelka STUDIA BIANCA, z.s. – Centrum vývojových a nápravných CVIČENÍ | Klub TANEČNÍHO sportu | Akreditované vzdělávací akce. Od roku 2008 pod značkou BIANCA AGENCY – pořádám a konferuji zábavné akce pro děti a dospělé. Realizuji též firemní a marketingové akce se zaměřením na rodinnou zábavu.

Oblasti mé lektorské činnosti

  1. zdravotní tělesná výchova pro předškolní a školní děti

  2. psychomotorický vývoj dětí

  3. kurzy první pomoci a zdravovědy pro školy i soukromé organizace

• život zachraňující postupy u dětí, kříšení dítěte při dušení
• syndrom náhlého úmrtí kojence, febrilní křeče
• popáleniny a opaření dětí
• otravy léky, chemikáliemi a rostlinami
• úrazy v domácnosti a elektrickým proudem

Kurzy realizujeme ve Studiu Bianca a na vyžádáni státních i soukromých organizací či sdružení. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat, 🙂 rádi Vám vypracujeme individuální nabídku.

Pravidelně lektoruji vzdělávací programy pro

Prohlášení o ochraně osobních dat

Na ochranu osobních dat klademe u nás velký důraz.
Shromažďování, ukládání, zpracování a využití dat podléhá zákonným stanovením zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. S osobními daty nakládáme plně v souladu s „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – GDPR“
Webové stránky využívají technologie „https“ zabezpečeného spojení mezi klientem (Vašim webovým prohlížečem) a serverem. Veškerá komunikace je odolná před krádeží informací a podvržením dat. K zabezpečení komunikace používáme důvěryhodný bezpečnostní certifikát.
Elektronická komunikace má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu, pokud se výslovně obě smluvní strany nedohodnou jinak.