Lektor dalšího vzdělávání a ředitel studia

Bc. Blanka Roháčková
Bc. Blanka Roháčková

Vranovská 19, 61400 BRNO

e-mail: info@StudioBianca.cz

mobil: 608777459

Pár slov o mně. Jsem vysokoškolsky vzdělaná dětská sestra (bakalář ošetřovatelství), s šestnáctiletou praxí na oddělení Dětské kardiologie a Jednotky intenzivní a intermediální péče o novorozence ve FP Brno. Další praxe na neurologické ambulanci rizikové poradny pro nedonošené novorozence. Od roku 2011 jsem ředitelka STUDIA BIANCA, z.s. – Centrum vývojových a nápravných CVIČENÍ | Klub TANEČNÍHO sportu | Akreditované vzdělávací akce. Od roku 2008 pod značkou BIANCA AGENCY – pořádám a konferuji zábavné akce pro děti a dospělé. Realizuji též firemní a marketingové akce se zaměřením na rodinnou zábavu.

Oblasti mé lektorské činnosti

  1. zdravotní tělesná výchova pro předškolní a školní děti

  2. psychomotorický vývoj dětí

  3. kurzy první pomoci a zdravovědy pro školy i soukromé organizace

• život zachraňující postupy u dětí, kříšení dítěte při dušení
• syndrom náhlého úmrtí kojence, febrilní křeče
• popáleniny a opaření dětí
• otravy léky, chemikáliemi a rostlinami
• úrazy v domácnosti a elektrickým proudem

Kurzy realizujeme ve Studiu Bianca a na vyžádáni státních i soukromých organizací či sdružení. Neváhejte nás kdykoli kontaktovat, 🙂 rádi Vám vypracujeme individuální nabídku.

Pravidelně lektoruji vzdělávací programy pro