FitBall Balance

kurz: skupinové Balanční a kompenzační cvičení s prvky Jógy, strečinku a Pilates

Všechny lekce jsou vedeny vysokoškolsky vzdělaným zdravotníkem a dlouholetým lektorem MŠMT-NIDV pro zdravotní tělesnou výchovu !!!


Zábavné cvičení s gymnastickým míčem, které zvládne každý 🙂 Všechny cviky obsahují jednoduché i obtížnější varianty dle aktuálních dovedností a fyzických schopností cvičence.

Cvičební lekce probíhá v malých skupinách, každý cvičí individuálně dle svých možností. Cviky jsou zařazovány dle aktuálních problémů účastníků. Kapacita kurzů je 8 cvičenců na lekci.

Největší část našich klientů v současnosti tvoří profesionálové z oboru zdravotnictví 🙂

Volné termíny a další ceny viz. ROZVRH KURZŮ a CENÍK SLUŽEB

Podstatou balančních cvičení je udržet statickou nebo dynamickou rovnováhu na balančních neboli rovnovážných pomůckách. Vlivem snahy o udržení stabilní pozice těla výrazně stimulujeme stabilizační systém kloubů, páteře, pánve…

Kompenzační cvičení je soubor všech různých cvičebních postupů a cviků, které mají primárně zlepšovat kondiční stav jedince a snižovat riziko vzniku příčin svalových dysbalancí. Umožňuje nám redukovat nežádoucí dopady ze špatných pohybových návyků, nerovnoměrných fyzických aktivit (tenis, fotbal aj.) a vzniku, či rozvoj funkčních poruch pohybového aparátu. Nejčastěji vznikají tzv svalové dysbalance horního a dolního zkříženého syndromu.

Cvičením se snažíme napravit konkrétní příznaky poruch pohybové aparátu. K tomu patří náprava správného držení těla, nesprávné provádění některých pohybů a úkonů.

Účelným protažením přetížených svalových skupin a posílením svalů “jádra” těla, dojde ke zmírnění bolestivých stavů a postupně docílíme zlepšení mobility a správného držení těla.

Cvičení je vhodné zejména pro:

  • pracující, se sedavým zaměstnáním, jež trápí bolest zad a krční páteře,
  • seniory, kteří ztrácí z důvodu zdravotních problémů mobilitu,
  • dorostence, s nedostatečným osvalením a špatným držením těla,
  • aktivní sportovce, s intenzivní jednostrannou fyzickou zátěží
  • starší děti s vadným držením těla

Cvičení u nás doporučuje
Doc MUDr Luboš Hrazdira, CSc

Ortopedie, Fyzioterapie, Echokardiografie, Tělovýchovné lékařství

Lékař reprezentace ČR ve sportovní gymnastice, člen-expert lékařské komise FIG (Fédération Internationale de Gymnastique), předseda České společnosti tělovýchovného lékařství