Klub tanečního sportu – tanec děti

Individuální lekce pro začátečníky i pokročilé

V příjemném prostředí vlastních prostor vyučujeme všechny standardní tance, latinskoamerické tance i tance lidové s českou a moravskou polkou v čele.

Celá výuka probíhá výhradně formou individuálních lekcí

Průběh výuky je vždy podřízen konkrétním požadavkům a schopnostem tanečního páru. Taneční páry se učí vše důležité, aby beze stresu a s radostí absolvovali jakoukoli společenskou taneční událost


kurz: Tanečky – přípravný kurz

Pohybová průprava pro malé tanečníky a tanečnice od 4 let v Brně.

10 LEKCÍ – OD 22.9 DO 3.12. 2020
UKONČENO MIKULÁŠSKOU NADÍLKOU

Taneční kurz zaměřený na seznámení se základy lidových, společenských a moderních tanců, cvičení dětí s důrazem na rozvoj obratnosti, koordinace a gymnastická cvičení, pod vedením kvalifikovaných lektorů a trenérů.

Děti si vytvářejí kladný vztah k pohybovým aktivitám, zakládají správné a kvalitní pohybové stereotypy a rozvíjí rytmické a hudební cítění.

Součástí lekcí jsou dechová cvičení, cviky pro zdravá záda a rytmická cvičení.

Tančíme v prostorách vybavených zrcadlem a pomůckami pro malé děti, včetně balančních pomůcek určených k posílení svalů tělesného centra, a prevenci poruch postavení těla.

Kurz probíhá v malých skupinách, v soukromých, uzavřených prostorách se zamezením vstupu veřejnosti, z důvodu ochrany dětí před možným,přenosem COVID -19

Cvičení probíhá formou pohybové hry, pohybové průpravy a pohybové výchovy. Je prokázáno, že obratné děti mívají méně závažných úrazů a fyzická zdatnost zvyšuje imunitu dětského organismu.

Cvičební program je koncipován s důrazem na to, aby ho mohly absolvovat všechny děti bez rozdílu věku, výkonnosti a talentu.


kurz: Společenský tanec pro děti 4-12 let – skupinové choreografie 

Kurz je zaměřený na rozvoj rytmických a pohybových dovedností. Děti pravidelně během roku absolvují několik soutěží v tanečních choreografii a hobby soutěží v české polce a dalších společenských tancích. Díky skupinových choreografiím, děti mohou tančit samostatně i v páru. Děti mají do výuky zařazeny různé balanční, posilovací a protahovací cviky na podporu správného psychomotorického vývoje.

Dance sport
DANCE SPORT

Taneční sport – pro děti, juniory, mládež, dospělé i seniory

Výuku zajišťují profesionální trenéři s dlouholetou praxí ve výchově dětských, juniorských i „dospěláckých“ párů všech výkonnostních tříd.

U nás aktivně tančí děti již od předškolního věku. S chlapcem či dívkou můžete přijít kdykoli během roku.

Výuka standardních a latinskoamerických tanců a soutěžní činnost pod Českým svazem tanečního sportu.

V Čechách aktivně tančí několik tisíc registrovaných tanečníků od pětiletých dětí po osmdesátileté seniory. Taneční soutěže mají vždy vynikající atmosféru, soutěžící si navzájem fandí a vždy vřele ocení um svých soupeřů na tanečním parketu.