FTM 2015 – Region Jižní Morava – 21. března 2015 Brno

PLESOVÁ PŘEDTANČENÍ – PARKETOVÉ TANEČNÍ KOMPOZICE – SHOW PŘEDTANČENÍ – STREET DANCE PŘEDTANČENÍ – DISCO DANCE PŘEDTANČENÍ – MČR SUT V ČESKÉ POLCE

Termín konání:   sobota 21. 3. 2015

Místo konání:     Společenský sál centra BABYLON
Kounicova ulice Brno, (dříve STADION)

Startovné:            100,- Kč za každého tanečníka i člena doprovodu

Časový rozvrh:  předběžný                           

8:00                otevření haly

8:15 – 12:00   prezence mini, děti, junior

08:30 – 11:00 prostorové zkoušky, pro kategorii miniděti a Děti, ostatní dle časových možnosti

10:30              porada vedoucích souborů mini, děti a junior, porada poroty

11:00              zahájení soutěže – děti a miniděti, polka junior

14:30              předpokládaný začátek kategorie junior, polka děti

15:00 –16:30 prezence pro kategorii mládež a senior, která nevyužila dopoledního termínu                

Časy prezence a zahájení soutěží se mohou měnit podle počtu přihlášek.

—————————–

Pořadatelé:   Svaz učitelů tance ČR

DANZA Brno z.s.

e-mail: info@danza.cz

TS SOKOL Drásov

email: Belusova@seznam.cz