PRÁZDNINY S TANCEM A POHYBEM, LETNÍ TANCOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ

VŠEM, VŠEM, VŠEM, KTEŘÍ CHTĚJÍ V LÉTĚ TANCOVAT, BAVIT SE , A ZDOKONALOVAT SE VE SVÝCH TANEČNÍCH DOVEDNOSTECH!!!!

Zveme všechny tancechtivé na další letní soustředění Studia Bianca do
Sivic!

MÍSTO KONÁNÍ:

Kulturní dům SIVICE – obec Sivice cca 15 km od Brna.

TERMÍN:
příjezd je možný: v pondělí 28.8. do 8.30 hodin (neděle večer dle domluvy)
Výuka začne v pondělí ráno v 9.00 hod.

Odjezd: sobota 2.8. kolem poledne

HOBBY PÁRY – DOSPĚLÍ

Každý den se k nám můžete připojit a od 16.hodin s námi tančit odpolední

lekce –
16 – 17 practice – společné tančení a střídání tanců
17.30 – 18.30 – technický tréning
18.30 – 19.30 – practice

Vaše cena je 200 Kč za osobu na celé odpoledne!!!!!

—————————————————————————————————————————————————————–

 

*********************PŘIHLÁŠKA – PRÁZDNINY S TANCEM A POHYBEM************************************************

Jméno a příjmení____________________________________________________________________ZP________________

Datum
narození_________________________Bydliště______________________________________________________________

 

Přihlašuji závazně svou dceru – syna na PRÁZDNINY S TANCEM A POHYBEM V TERMÍNU:

OD_______________________________________DO_________________________________________________________

ZDRAVOTNÍ STAV______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ALERGIE_____________________________

PLAVEC________ANO_____________NE

 

v BRNĚ dne__________________                                       Podpis zákonného zástupce______________________

 

Mobil: 608 777 459
Email: info@bianca-agency.cz

Studio & Agentura BIANCA
Vranovská 19 (mapa )
614 00 Brno
www.Bianca-Agency.cz
www.StudioBianca.cz