Příspěvek 800Kč od ZP MV ČR na kurzy pro těhotné a maminky po porodu

ZP MV ČR  – Program pro těhotné a kojící ženy 2014

Žádost o příspěvek z programu prevence pro pojištěnce 2014

Základní podmínky pro uplatnění nároku na příspěvek preventivního programu najdete zde.


Pojištěnka, která je v období od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 ve II. nebo III. trimestru těhotenství nebo je kojící matkou, může čerpat příspěvek až do výše 800 Kč na jednu z následujících položek:

Pro těhotné : předporodní kurz pro těhotné, odborně vedený zdravotnickým personálem

Pro kojící cvičení žen po porodu (do 6 měsíců po porodu, nejpozději do 30. 6. 2014) – vztahuje se i na cvičení kojenců se matkou.

Specifické podmínky:

a)    předložení těhotenského průkazu pojištěnky nebo rodný list dítěte,
ZP_MV_CR_karta_zivotab)    kojící matkou se pro účely tohoto programu rozumí žena, která porodila 1. 1. 2014 a později, kromě položky cvičení žen po porodu,
c)    položka cvičení žen po porodu – příspěvek lze uznat pokud žena porodila v období 1. července 2013 do 30. června 2014 a předloží platební doklad z období 1. července 2013 do 31. června 2014 – nejdéle však do 6 měsíců po porodu,
d)    pomůckami pro kojení se rozumí např.: formovače a chrániče bradavek, kojící kloboučky, speciální podprsenky a vložky do nich, kojící polštářek, odsávačka mateřského mléka, čerpání příspěvku je možné až po porodu dítěte,
e)    příspěvek lze poskytnout pouze pojištěncům, kteří mají zřízenu Kartu života.