Plaveme s „211“ v Havlíčkově Brodě 20.4.2013

I když se sluníčko v sobotu v Havlíčkově Brodě ukázalo, přece jen bylo na Krytém bazénu Kotlina příjemněji.

Uzavřeli jsme tak v pohodové atmosféře naše letošní putování po plaveckých bazénech. Všichni návštěvníci si mohli užít nejen měření na přístroji InBody 230 s firmou Viviente, ale dozvědět se také spouty zajímavého z první pomoci od paní Blanky Roháčkové. ,

U našeho stánku si pak klienti mohli vyplnit Kartu života či se nechat pozvat na Akci roku, která se blíží.

Na tomto místě je vhodné poděkovat všem kolegyním z našich pracovišť – Milušce, Zuzaně, Markétě, Báře, Hance, Marcele, Heleně a Aleně jež se podíleli na zajištění akcí na bazénech a v neposlední řadě především Sandře a Michalovi z výživové poradny Viviente a paní Blance Roháčkové s rodinou, která na bazénech zajišťovala ukázky první pomoci.Dík také patří Liborovi z brněnské pobočky ZPMVČR.

Budeme se těšit na některé z příštích akcí.

Vaše „211“.

zdroj:  ZPMVCR

[lg_folder folder=“vzdelavani/2013-04-20-AS-Bianca-ZPMVCR-Bazen-HavlBrod/“ count=“4″ paging=“true“]