Logopedická cvičení pro hbité jazýčky

Kurzy probíhají pod vedením odborné lektorky v oblasti komunikačních technik u dětí.

kurz: Primární logopedická prevence pro děti od 3 let.

5 lekcí pro dítě a dospělého.

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí, řečová výchova, podpora komunikační kompetence dětí a primární prevence narušeného vývoje dětské řeči.

Program obsahuje dechová cvičení, cviky na posílení bránice, cviky uvolňující mimické svaly a zlepšující funkci jazyka.

Názorné ukázky možných logopedických problémů, vysvětlení správného nácviku dané hlásky a edukace v oblasti podpory zdravého rozvoje řeči.
Pro výuku jsou využity logopedická cvičení, logopedické pomůcky, logopedické hry, básničky a říkadla. Součástí kurzu jsou materiály sloužící k domácímu nácviku řečové obratnosti.

Kurz probíhá v malých skupinách, v soukromých, uzavřených prostorách se zamezením vstupu veřejnosti, z důvodu ochrany dětí před možným,přenosem COVID -19.

kurz: Logohrátky – pro děti bez doprovodu rodičů od 5 let.

10 lekcí, září- prosinec 2020, ukončeno Mikulášskou nadílkou.

Kurz probíhá v malých skupinách, v soukromých, uzavřených prostorách se zamezením vstupu veřejnosti, z důvodu ochrany dětí před možným,přenosem COVID -19.

Podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí, řečová výchova, podpora komunikační kompetence dětí a primární prevence narušeného vývoje dětské řeči.

Program obsahuje dechová cvičení, cviky na posílení bránice, cviky uvolňující mimické svaly a zlepšující funkci jazyka. Pro výuku jsou využity logopedická cvičení, logopedické pomůcky, logopedické hry, básničky a říkadla.