Studia Bianca, z.s.

Bc. Blanka RoháčkováBc. Blanka Roháčková

lektor dalšího vzdělávání a ředitel Studia Bianca, z.s.
Vranovská 19, 61400 BRNO

e-mail: info@StudioBianca.cz
mobil: 608777459

Agentura & Studio BIANCA – Vranovská 19, 61400 BRNO

Studio BIANCA, z.s.

Právní forma: Spolek, IČ : 05407397, DIČ: CZ05407397
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: 2901079165 / 2010
ID datové schránky: se3bhy3
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L, vložce číslo 22042

Účel :
1. Pořádání vzdělávacích akcí, přednášek a seminářů
2. Organizování kurzů pro veřejnost
3. Poradenská a konzultační činnost v oblasti sportovních a pohybových aktivit
4. Aktivní podporou sportovních a pohybových aktivit dětí, mládeže, dospělých a seniorů
5. Organizace akcí propagující aktivity a činnost spolku
6. Spolupráce s jinými organizacemi při naplňování hlavní činnosti Spolku
7. Podpora organizací se stejným nebo podobným cílem, jako je poslání Spolku
8. Vytváření společenské, ekonomické a materiálně technické základny pro naplňování poslání Spolku.

Studio Bianca, Vranovská 19, Brno
Studio Bianca, Vranovská 19, Brno

Prohlášení o ochraně osobních dat

Na ochranu osobních dat klademe u nás velký důraz.

Shromažďování, ukládání, zpracování a využití dat podléhá zákonným stanovením zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Elektronická komunikace má výlučně komunikační charakter. Nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy či na její změnu ani přijetí případného návrhu, pokud se výslovně obě smluvní strany nedohodnou jinak.

Webové stránky využívají technologie „https“ zabezpečeného spojení mezi klientem (Vašim webovým prohlížečem) a serverem. Veškerá komunikace je odolná před krádeží informací a podvržením dat. K zabezpečení komunikace používáme důvěryhodný bezpečnostní certifikát.