Obchodní podmínky

Výše zálohy: 2800Kč

Teprve po úhradě zálohy je  pobyt závazně rezervován.

Studio Bianca z.s. organizuje a zajišťujě program a zprostředkovává účastníkům pobyt v hotelu Bystré. Pobyt bude bude vyúčtován na recepci hotelu.

Podmínky storna

Při zrušení rezervace ze strany klienta a v případě zaplacení zálohy je tato vratná v následující výši:
  • 100% při zrušení 30 a více dní před začátkem pobytu,
  • 50% v případě zrušení 29 – 15 dní před začátkem pobytu,
  • při zrušení 14 a méně dní před začátkem pobytu je záloha nevratná.
Zruší-li klient pobyt nebo část pobytu po příjezdu nebo během pobytu, účtují se mu storno poplatky ve výši 100% z hodnoty objednaných služeb. V případě zrušení rezervace ze strany ubytovatele, dostává klient zpět vždy celou výši zaplacené zálohy.
Jedná se o všeobecné storno podmínky, které mohou být upraveny v rámci smluvního vztahu mezi poskytovatelem ubytování a objednatelem. V případě uzavření individuální smlouvy se storno podmínky řídí ujednáními dohodnutými v podepsané smlouvě. V ostatních případech se uplatňují storno podmínky zde uvedené.